Podstawy IREB CPRE Training Course

Course Outline

  • Przegląd sylabusu (planu) wiedzy wymaganej do egzaminu certyfikacyjnego
  • Omówienie tematów nieobjętych programem kursu „Podstawy inżynierii wymagań i analizy”, ale wymaganych do egzaminu, oraz zapoznanie się z terminologią
  • Skąd się biorą, jak odpowiadać na pytania egzaminu próbnego?
  • Wykonanie i omówienie 40 pytań próbnych

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *